Raudteeohutus on liikluskultuuri lahutamatu osa. Oluline on raudteed ületades olla teadlik võimalikest ohtudest, et osata nendega arvestada ja ellu jääda.

15-16. märtsil 2011 toimub Radisson BLU Hotellis Olümpia (Liivalaia 33, 10118 Tallinn)

Rahvusvaheline // raudtee- ohutusalane hariduskonve- rents "Hoiame elu 2011"

Konverentsi eesmärk on kokku tuua raudteeohu- tusvaldkonnaga tegelevad organisatsioonid ja ini- mesed, et saada ülevaade erinevate riikide praktikast ning jagada kogemusi raudteeohutuse avalikkusele suunatud tegevusel.

Eesti raudteeohutusalase tegevuse tulemuslikkusest räägivad riigiasutuste esindajad Tehnilise Järelevalve Ametist ning Politsei- ja Piirivalveametist.

Oma kogemusi jagavad avaliku raudteeohutuse valdkonna tippspetsialistid USA-st, Kanadast, Euroopast ja Venemaalt

Konverents „Hoiame elu“ (Let’s Save Lives) on suunatud raudtee-ettevõtete juhtidele, avaliku ohutuse eest vastutavaile spetsialistidele, ennetusega tegelevaile politsei- ja päästeameti

  ametnikele, riikide raudteede järelvalveorganitele ja maanteeliiklus- ohutuse ennetustegevuse koordineerijaile.


Konverentsi ettekanded ning arutelud keskenduvad teemadele:

  1. Millised praktikad on tulemuslikud ja millised osutunud ebaefek- tiivseteks?

  2. Kas erinevad riigid käsitlevad raudteeohutusalaseid ennetustegevusi sarnaste põhimõtete järgi või on igal riigil oma unikaalne lähenemine?

  3. Kas on võimalik, et suurem osa maailma riikidest teevad koostööd viies läbi ühistegevusi?

  4. Kes (riik, ettevõtja, üksikisik jne), kas ja kuidas peaks raudtee- ohutusalase ennetustööga tegelema?

  5. Kas raudteeohutus on maanteeliiklusohutuse üks suundadest või on tegemist eraldiseisva ohutusvaldkonnaga (sarnaselt veeohutusega)?

  6. Miks seotakse raudteeohutust sageli vaid raudteeülesõitudega? Kuidas seda arvamust muuta?

  7. Kas tõkkepuu paigaldamisega ülesõidule või ülekäigule väheneb risk kokkupõrke toimumisele või väheneb hoopis inimeste vastutustunne?

  8. Raudteeohutusalaste avalike reklaamikampaaniate eristatavus maantee liiklusohutuskampaaniatest, nende osakaal ja märgatavus linnaruumis.

  9. Raudteeohutusealase ennetustöö arendamine Euroopas.

Konverentsi töökeeled on eesti, inglise ja vene (sünkroontõlkega).

Konverents on huvilistele tasuta.

Majutus: Osalejatel on võimalik broneerida soodushinnaga majutust Radisson BLU Hotellis Olümpia. Soodushind kehtib kuni 15.02.2011
Registreeri majutus »

Osalejate registreerimise tähtaeg on 01. märts 2011. Sõnavõtuga esineda soovijail palume ühendust võtta hiljemalt 01. Veebruaril 2011
Registreeri konverentsile »

Lugupidamisega
Tamo Vahemets
Operation Lifesaver Estonia
juhatuse esimees

E-mail: tamo@operationlifesaver.eu
Tel +372 615 6777
Faks: +372 6156777


LSL 2011
partnerid:


 

  Copyright © Let's Save Lives 2011